Soortenlijst Afrika

 

Soortenlijst Afrika “Wie heeft welke soort?”

Kweken, ruilen, kennis en ervaring delen etc. 

Laatste versie: Afrika soortenlijst vrs oktober 2021.pdf (nvcweb.nl)

Wie wel eens in tropisch Afrika is geweest zal vermoedelijk het beeld herkennen… Vrachtwagens welke in een continue proces enorme boomstammen op de opleggers het binnenland uit transporteren richting de havens. Dit niet te stoppen proces van ontbossing gaat ‘linksom of rechtsom’ (en evenals elders in de wereld) ook ten koste van onze geliefde cichliden. Veel cichlidensoorten of geografische varianten van een soort hebben zeer beperkte verspreidingsgebieden. Wanneer de oorspronkelijke leefomgeving door houtkap, maar ook door vervuiling of andere ellende eenmaal is verwoest, is de soort weg en komt deze nooit meer terug. Alleen om die reden al moeten wij als hobbyisten zuinig zijn op wat er in onze aquaria zwemt.

Zie ook: Zuinig zijn op wat we nu nog beschikbaar hebben !! | NVC web

            

Afrika overig
Voor de meeste Afrikaanse cichlidensoorten buiten die uit het Malawi- en Tanganyikameer geldt dat zij slechts populariteit genieten bij een kleine groep hobbyisten. Zelfs de doorgaans toch bijzonder kleurrijke soorten uit het Victoriameer en omstreken komen er qua populariteit (en verkrijgbaarheid) bekaaid vanaf in verhouding tot ‘die andere twee meren’.
Over verklaringen voor deze beperkte populariteit bij het ‘grotere publiek’ is al genoeg bedacht en geschreven. Feitelijk hebben de beken, rivieren en meren van West-, Centraal-, maar ook Oost- en Zuidelijk Afrika prachtige soorten te bieden waarvan er velen een verrijking voor onze hobby zijn. Wat ook een feit is, is dat de liefhebbers van cichliden uit deze gebieden fanatiek zijn in het verkrijgen van nieuwe soorten en het in stand houden van gezonde aquariumpopulaties. Met name dat laatste gaat vele malen efficiënter wanneer de hobbyisten een bepaald niveau van samenwerking daarin nastreven. Om een gezonde populatie (gezamenlijk) in stand te houden helpt het wanneer we van elkaar weten wie welke soort heeft, om welke generatie het gaat en (nog mooier maar ook lang niet altijd haalbaar én/óf noodzakelijk) waar de betreffende soort of de stamouders ooit verzameld (gevangen) werden. 

Om die samenwerking enigszins te stimuleren en te faciliteren hebben een aantal NVC leden het initiatief genomen tot het bijhouden van een soortenlijst. Op deze lijst wordt relevante informatie bijgehouden (inzichtelijk gemaakt) van de cichlidensoorten die op dit moment bij ons in de aquariums aanwezig zijn. De lijst, hierna aangeduid als Soortenlijst tref je aan door op de link te klikken. Om e.e.a. helder in gebruik en (hopelijk!) succesvol te laten zijn heeft de NVC een aantal uitganspunten geformuleerd:

  • Het voornaamste is de soort (eerste kolom op de lijst). De overige informatie (gevraagd in kolom 2 t/m 4) is relevant maar niet noodzakelijk. Met andere woorden, de NVC nodigt al haar leden in bezit van “Overige” Afrikaanse cichliden uit deze via onze Soortenlijst te registreren. Stuur daarvoor een mail naar soortenlijst@nvcweb.nl
  • De Soortenlijst staat ook open voor niet-leden om hun soorten op de lijst te laten registreren. Immers, het bereik wordt daarmee groter en dus effectiever in het na te streven doel.     
  • Ook om die reden wordt de Soortenlijst op het openbare deel van NVCweb geplaatst, en dus niet ‘achter de inlog’ in de ledenomgeving.
  • Registreren van je vis kan anoniem wanneer je dat wenst, in zoverre dat je naam dan alleen bekend is bij de NVC en niet op de Soortenlijst wordt gepubliceerd. Publicatie met je naam kan uiteraard wel of bijvoorbeeld alleen met je woonplaats. Degene die zijn vis op de soortenlijst op laat nemen bepaalt geheel zelf welke persoonsgegevens hij/zij er al dan niet openbaar bij wil vermelden.     
  • Het publiceren van adressen en/of e-mailadressen raadt de NVC af. Om het contact leggen toch effectief mogelijk te maken (dat is immers het doel) kan het eerste contact via de NVC verlopen. Iemand geïnteresseerd in een bepaalde soort op de lijst maakt zijn interesse kenbaar via soortenlijst@nvcweb.nl en geeft aan met wie (welke kweker) hij/zij daarover contact zou willen. De NVC stuurt dit verzoek aan de betreffende persoon door, die op zijn/haar beurt dan contact op kan nemen met de geïnteresseerde.
  • De NVC draagt er zorg voor dat de Soortenlijst actueel blijft en zo mogelijk tenminste zes keer per jaar van een update wordt voorzien. 
  • Prijzen worden niet op de Soortenlijst vermeld. Een gewenste vergoedingen, ruil of juist het afzien van een vergoeding gaat dan ook volledig buiten de NVC om.
  • Vragen en/of suggesties om de Soortenlijst te verbeteren zijn welkom! Mail daarvoor naar soortenlijst@nvcweb.nl.   

 

Tot slot
Wij pogen met dit initiatief als vereniging bij te dragen aan het in stand houden van het binnen onze hobby beschikbare soortenbestand, maar uiteraard wel met enig realisme in wat er van hobbyisten verwacht kan worden. Toch kent het bijhouden van een dergelijke soortenlijst meer voordelen die het de moeite waard maken. Zo geldt voor “Overige” Afrikaanse cichliden dat het aanbod in de reguliere handel doorgaans ‘niet erg groot’ te noemen is. Door beschikbare soorten te registreren creëren we met elkaar toch een breed aanbod. Ook is ‘de bloedlijn’ zuiver(der) te houden wanneer we over informatie van vangplaatsen (en daarmee wellicht geografische variatie) beschikken. En, iemand met bijvoorbeeld ‘nog alleen een mannelijk exemplaar’ van een bepaalde soort weet door het raadplegen van de Soortenlijst wie er nog meer de betreffende soort in het bezit heeft. Kortom redenen genoeg om ons hiervoor in te zetten… maar bovenal menen wij dat het simpelweg leuk is om op deze wijze gezamenlijk met onze hobby bezig te zijn.   

Herkomstgebied: