de zilverzoomcichlide ANDINOACARA STALSBERGI

De “zilverzoomcichlide” heb ik in het jaar 1983 al eens nader onder de loep genomen, maar toen nog onder de naam Aequidens rivulatus. In die dagen meende iedereen namelijk te weten dat het bij deze soort moest gaan om de door Günther in het jaar 1859 beschreven soort Chromis rivulata. Inmiddels weten we wel beter.
Lüling (1972) had de zilverzoomcichlide in eerste aanleg aangeduid als Aequidens rivulatus, hetgeen niet zo vreemd is, wanneer we bedenken dat het geslacht Aequidens in die dagen nog fungeerde als een soort van grabbelton en het geslacht Andinoacara nog niet beschreven was. Omdat deze soort ten westen van de Andes voorkomt, meende Lüling zeker te weten dat hij met zijn identificatie de spijker op de kop geslagen had maar, zoals gezegd, wij weten thans wel beter.

Het hele artikel is te lezen als je ingelogd bent
 

Herkomstgebied: