Alg. Ledenvergadering 2020

Op 29 februari 2020 om 11:00h zal de algemene ledenvergadering aanvangen op onze vertrouwde lokatie Rijneiland 7 te Odijk. Dit zal één van de belangrijkste vergaderingen uit de lange historie van de vereniging worden. In Cichlidae 45-6 heeft u al kunnen lezen dat het  bestuur van de NVC het voornemen heeft om de vereniging op te heffen. Het is aan de aanwezige leden of zij het voorstel van het bestuur om de vereniging aan het einde van kalenderjaar 2020 te ontbinden aannemen of wegstemmen.

Naar aanleiding van de bestuursmededelingen in Cichlidae 45(6) heeft de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT) zich gemeld als mogelijke ‘partner’. Daarnaast hebben zich vijf leden kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Dit zijn; Sjaak den Daas, Johan Verheesen, Ernst van Genne, Fokko Padmos en Jan Fioole. Ernst stelt zich kandidaat voor de positie van voorzitter, de overige heren als bestuursleden (onderscheid conform statuten artikel 10, lid 1). Zij willen de vereniging onafhankelijk voortzetten.

De NBAT heeft haar voorstel ingediend en is in de jaarstukken opgenomen. De kandidaat-bestuursleden presenteren hun plannen tijdens de algemene ledenvergadering.

Kortom, een zeer belangrijke vergadering waarin de aanwezige leden de toekomst van de NVC bepalen. Laat uw stem dus horen en kom naar de jaarvergadering.

Een link naar de benodigde stukken vind u hieronder.

De benodigde jaarstukken voor de komende vergadering.

John de Lange is bereid gevonden om op de jaarvergadering een lezing te geven over auteursrecht en aansprakelijkheid in relatie tot een mogelijke overdracht van de informatie op NVCweb naar een ander platform of het op particuliere basis voortzetten van de website. Het verzekeren tegen deze aansprakelijkheid is John zijn beroep en daarom kan hij ons als geen ander informeren over de hiertoe behorende wetmatigheden. 

Meer informatie over de lokatie en hoe er te komen alsmede een mogelijkheid om een  PDF te downloaden met informatie over openbaar vervoer en de looproute vanaf de bushalte, vindt u hier.

 

Datum: 
zaterdag, februari 29, 2020 - 11:00