Diplotaxodon dentatus, een nieuw beschreven soort uit het Malawimeer

Jay R. Stauffer en Ad Konings hebben in the journal Zootaxa een geschrift gepubliceerd waarin zij een nieuwe soort beschrijven. Het betreft hier Diplotaxodon dentatus, een voor het Malawimeer endemisch voorkomende cichlide die zich ophoudt op een diepte van zo'n 70 meter. De naam dentatus komt vanuit het latijn, wat zoveel betekent als het hebben van tanden, wat verwijst naar de zichtbare tanden, wanneer de muil gesloten is. De soort onderscheidt zich onder andere van de overige Diplotaxodon-soorten door verschil in lichaamshoogte welke kleiner is dan bij D. altus, D greenwoodi, D. macrops, D. apogon, D aeneus en D. ecclesi. Het aantal kieuwbogen op de eerste ceratobranchiale, is bij D. dentatus groter dan bij D. longimaxillaD. dentatus heeft minder tanden in de buitenste rij van de linker onderkaak bij een gesloten muil en deze tanden zijn wijder uit elkaar geplaatst dan bij D. limnothrissa. Verder heeft D. dentatus een kortere snuitlengte dan D. argenteus en nog enkele andere verschillen. 

De schuine stand van de bek, de tanden en de habitat doen vermoeden dat het hier gaat om een piscivoor. 

Bron: https://zenodo.org/record/4423074#.X_4gO-hKjIX