Een nieuw beschreven soort: Trematocranus pachychilus

Er is weer een nieuwe soort uit het Malawimeer beschreven. Het gaat om een nieuwe  Trematocranus-soort die is beschreven  door Katrien Dierickx, M. Hanssens, B. Rusuwa en Jos Snoek in het tijdschrift Zookey. Trematocranus pachychilus  wordt aangetroffen bij Jafua Bay in Mozambique. Trematocranus pachychilus werd in 1998 gevonden tijdens een bodemtrawlsteekproef van de kust van Mozambique op een diepte van ongeveer 11 tot 13 meter.  De naam die aan de soort wordt gegeven, is afgeleid van het Grieks en betekent "met dikke lippen" met verwijzing naar het belangrijkste diagnostische kenmerk van de nieuwe soort waarmee deze vis zich onderscheidt van  andere Trematocranus-soorten. T. pachychilus lijkt op zijn minst een gedeeltelijk molluscivore soort te zijn. Naar het schijnt is deze vis nog niet levend gefotografeerd.

Tekst: Johan Verheesen Bron: Juan Miguel Artigas Azas