Bujurquina omagua, een nieuw beschreven cichlide uit Peru.

Onlangs is er een nieuwe eerstbeschrijving gepubliceerd waarin Oldrich Rican en Stepanka Ricanova een nieuwe cichlidensoort uit Peru beschrijven. Bujurquina omagua, zoals deze soort benoemd is, komt voor zover bekend alleen voor in de kreken Sabalillo en Oran die uitmonden in de Amazone-rivier aan weerszijden van het dorp Oran, welke wat hoger gelegen is, net stroomafwaarts van de monding van de Napo in de Amazone. Bujurquina omagua is genoemd naar het Omagua-volk, dat ten tijde van het eerste contact met Europeanen in de 16e eeuw de aanwezige mensen waren langs de oevers van de Amazone-rivier stroomopwaarts vanaf de monding van de Negro-rivier naar Peru. 

In de eerstbeschrijving wordt B. omagua beschreven als een nieuwe, sterk apomorfe soort van Bujurquina uit het laagland van de Amazone van Peru (Loreto),  wordt het onderscheid met andere soorten aangetoond met behulp van morfologische en moleculaire gegevens, geanalyseerd door respectievelijk moleculaire fylogenieën en multivariate statistieken. Deze soortbeschrijving is de eerste bijdrage in een serie die tot doel heeft veel nieuwe soorten in het genus te beschrijven die zijn ontdekt in studies parallel aan deze, met de meerderheid van de nieuwe soorten met type plaatsen in Ecuador, een aantal van hen gedeeld met Peru, en ook soorten die blijkbaar endemisch zijn in Peru en Colombia.

Bron: Dit betreft een open access artikel: A new highly apomorphic species of Bujurquina (Teleostei: Cichlidae) from a reverse flowing river in the Peruvian Amazon, with a key to the species in the genus | European Journal of Taxonomy