Biotopen

Biotopen Tanganjika

De cichliden van het Tanganjikameer kunnen we vinden in een grote verscheidenheid van biotopen. Zowel bij het kiezen van de inrichting van de bak, als het kiezen van medebewoners dient rekening gehouden te worden met de specifieke biotoop waarin een soort gevonden wordt in het meer.

In deze afdeling een korte beschrijving en afbeeldingen van de diverse biotopen, voorbeelden van vissoorten die in deze biotopen gevonden worden en tips voor de inrichting van het aquarium.

De cichlidenfauna van noordelijk Gabon — een déjà-vu

Auteur: Anton Lamboj

In het jaar 2011 ondernam ik mijn derde cichlidensafari naar Gabon. Ik was al geruime tijd niet meer in dit interessante land geweest, zodat ik mij verheugde op een blij weerzien. Mijn eerdere reizen vonden in 1995 en 2000 plaats en de eerste daarvan zou, zoals hierna nog zal blijken, tijdens mijn nieuwe trip veel herinneringen oproepen. 

Het houden van eretmodussen in een groep

Goby-cichliden behoren al sinds tijden tot de meest populaire bijvissen bij een groep Tropheus. Vaak levert dit echter problemen op, aangezien gobies niet gemakkelijk koppels vormen en elkaar het leven flink  zuur kunnen maken, zolang ze niet gekoppeld zijn. Een veel toegepaste truc om agressieve cichliden toch te kunnen houden is ze met veel medebewoners bij elkaar te plaatsen zodat de agressie wordt verdeeld. Zou dit ook bij gobies kunnen werken?

Een Canoe nabij Rio Vaupes Colombia

Een biottoopflimpje van een Canoe nabij Rio Vaupes, Colombia gemaakt door Ernst van Genne met een onderwaterdrone.

Rio Sixaola, Costa Rica

De hoofdstroom van het Rio Sixaola stroomgebied vormt de grensrivier tussen Costa Rica en Panama, maar het is ook de grensrivier tussen twee visprovincies. Midden Amerika kan verdeeld worden in vier ecologische visprovincies, ieder gekenmerkt door visgroepen met een gedeelde geografische distributie. De Rio Sixaola is een transitiezone tussen de San Juan en de Istmian provincie. Zij vormt zowel de Noordgrens voor de Istmian-soorten als de Zuidgrens van de San Juan-soorten.

Op zoek naar bijzondere cichliden in Zambia — Deel 1

In Cichlidae (37-2) heb ik een artikel gepubliceerd dat was gewijd aan de nieuwe Orthochromis-soort die ik had aangetroffen in de Sonjo, een Tanzaniaanse rivier.

Het geslacht Labeotropheus

De bovenste drie tot vijf meters van de habitats bij de rotsachtige uitstulpingen, kleine eilanden en steile rotskusten van het Malawimeer, worden doorgaans gekenmerkt door zuiver, maar erg turbulent water. Op dergelijke plaatsen is het substraat veelal vrij van sedimenten, terwijl de algenmat die de rotsen bedekt (de Aufwuchs) veel stevig vastzittende algstrengen bevat. Zijn de rotsblokken klein, dan wordt de  turbulentie van het water grotendeels opgevangen door de vele scheuren en holten.

Het door golven omspoelde, bovenste deel van de rotsachtige biotopen

Dit biotoop bevindt  zich in de bovenste drie tot vijf meter van de rotsachtige brandingszones, dito eilandjes en steile kusten. Het water wordt continu omspoeld door helder maar woelig water. Daar waar het substraat bestaat uit kleinere rotsblokken wordt de turbulentie van het water wat getemperd vanwege de holen en spleten die zich daarin bevinden. Het substraat is vrij van sedimenten en de Aufwuchs bestaat vooral uit stevig vastzittende algenstrengen.

Biotopen

alt

Tekst: Johan Verheesen Foto's: Peter Hofman

“Lake of the stars” is een uitspraak van missionaris en ontdekkingsreiziger Dr.  David Livingstone,  waarmee hij refereerde naar  de sterren die schitteren op het wateroppervlak van het Malawimeer. 

Pagina's