Contributie

Hier wordt de contributie vermeld met het bankrekeningnummer

Contributie

De contributie is met ingang van het jaar 2020 vastgesteld op €35,- per jaar. Voor leden wonende buiten Nederland bedraagt de contributie €42,50 per jaar.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te doen aan automatische incasso, dan kunt u ook het bedrag overmaken naar ons bankrekeningnummer             NL85 INGB 0003 6373 48 t.n.v. de Nederlandse Vereniging van Cichlidenliefhebbers, onder vermelding van uw naam en lidnummer.