Contributie

Hier wordt de contributie vermeld met het bankrekeningnummer

Contributie

De contributie is met ingang van het jaar 2023 vastgesteld op €35,- per jaar. U heeft dan tevens toegang tot de online versie van Cichlidae en het archief. Wilt u het blad in de brievenbus ontvangen dan betaalt u voor een lidmaatschap € 50,-- per jaar. Voor leden wonende buiten Nederland bedraagt de contributie dan €57,50 per jaar vanwege de hogere verzendkosten.