Introductie

Dertig jaar geleden ontdekt, maar nog steeds populair: NEOLAMPROLOG US BUESCHERI

Het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw vormde een belangrijk keerpunt in het onderzoek naar de visfauna van het Tanganjikameer. Tot aan het eind van de zestiger jaren konden ichthyologen alleen de cichliden bestuderen die zij min of meer toevallig hadden aangetroffen in de kano van de een of de andere lokale visser. Pas tijdens de zeventiger jaren werd het mogelijk om met behulp van snorkels de vissen onderwater te observeren en te fotograferen.

Een sonarjager van het Tanganjikameer

“Veervinnigen” is de verzamelnaam die werd gegeven aan de Tanganjikacichliden die deel uitmaken van de geslachten Ophthalmotilapia, Cyathopharynx, Cunningtonia en Aulonocranus. De mannetjes van alle daartoe behorende soorten worden gekenmerkt door langgerekte buikvinnen met gele uiteinden of lapjes. De meest voorkomende veervinnige van het Tanganjikameer is Aulonocranus dewindti, een soort die in
de ondiepe overgangshabitats leeft. 

Midden Amerika

Brug tussen Noord en Zuid.

Nasa Central america.2.jpg

In den beginne

Welkom op het Zuid Amerika deel van NVCWeb

 

 

Zuid Amerika, de bakermat van de aquariumhobby. De meeste en de bekendste aquariumvissen komen uit dit immense werelddeel. Een enorme verscheidenheid aan families, geslachten, soorten en ondersoorten  zijn sinds jaar en dag beschikbaar in de hobby. Uiteraard zullen wij ons op deze website vooral richten op cichliden. Maar ook de “bijvissen”, zoals bijvoorbeeld de populaire L-nummers zullen aandacht op deze website krijgen.

 

Cichliden uit het Malawimeer

Tekst en Foto's: Martin van Tilburg

Malawicichliden neem je als je van bont gekleurde vissen houdt die zeer interessant gedrag vertonen. Bij Malawicichliden gebeurt er altijd wel iets in het aquarium.

Biotoop West- en Centraal Afrika

Biotoop West- en Centraal Afrika

Tekst: Maarten Kruis & Rommer Talens