Reisverhalen

Het Kavango gebied (door Erwin Schraml)

De zesde dag van onze expeditie naar Namibië was aangebroken. Onze belangrijkste zorg was gelegen in het feit dat wij op dat moment enkele cichlidensoorten nog niet gevonden hadden, hoewel wij vast op hen gerekend hadden. Het deel van de Kavango dat direct achter onze kampplaats lag, bleek in dat opzicht niet erg vrijgevig te zijn. Eén van de eerste soorten waarnaar onze belangstelling naar uitging was Tilapia ruweti. Deze cichlide valt een beetje buiten het verwachtingspatroon dat wij hadden ten aanzien de habitus van een tilapia.

De cichlidenfauna van noordelijk Gabon — een déjà-vu

Auteur: Anton Lamboj

In het jaar 2011 ondernam ik mijn derde cichlidensafari naar Gabon. Ik was al geruime tijd niet meer in dit interessante land geweest, zodat ik mij verheugde op een blij weerzien. Mijn eerdere reizen vonden in 1995 en 2000 plaats en de eerste daarvan zou, zoals hierna nog zal blijken, tijdens mijn nieuwe trip veel herinneringen oproepen. 

Op zoek naar de cichliden van Namibië - deel 4

De hoofdweg D3700 loopt langs de Kunene, van Ruacana tot even vóór de Epupa Watervallen, en bij het volgen ervan konden wij telkens weer de rivier zien liggen. Toen wij het “Cunene River Camp” naderden zagen wij, niet ver van de lodge verwijderd, al enkele baaien waarin wij graag onze netten zouden willen uitwerpen.  Nadat wij ons bij de receptie van de camping hadden gemeld en onze tent hadden opgezet, gingen wij dan ook onmiddellijk naar één van die plekken.

Op zoek naar bijzondere cichliden in Zambia — Deel 2

Terwijl ik met mijn onderwateruitrusting naar de waterkant liep vroeg ik mij nog eens af welke Orthochromis-soort ik eigenlijk gevangen had. Ik wilde niet te vroeg juichen en stelde mij een beetje voorzichtig op. Ik moest de door mij gevangen grondelcichliden eerst vergelijken met O. kalungwishiensis, als we die tenminste zouden vangen. De soort die ik vooralsnog Orthochromis sp. ‘Mambilima’ zal noemen is in de fotocuvette minder contrastrijk gekleurd dan C. luongoensis.

Een otolietentrip naar het Tanganjikameer

In de nazomer van 1991 maakte ik mijn eerste reis naar het Tanganjikameer. Tezamen met Ad Konings vloog ik van Frankfurt naar Burundi en nadat wij een beleefdheidsbezoek hadden gebracht aan Mireille Brichard, begaven wij ons naar de plaatsen waarop volgens haar bepaalde cichliden konden worden aangetroffen. De trips die wij vervolgens maakten brachten ons van Bujumbura naar de Tanzaniaanse grens en onderweg bezochten wij alle van Burundi bekende vindplaatsen, ook die welke Mireille niet genoemd had.

Cañoe Verde, een openbaring

Ten zuiden van Puerto Carreño monden twee rivieren uit in de Rio Orinoco. Om op die plaats te komen moet men proberen om in genoemde havenstad bij een  plaatselijke visser een boot huren. In ons geval was dat een Colombiaan, genaamd Lucio, in wiens huis wij een aantal dagen verbleven. Daarna zouden wij met een snellere boot doorreizen naar Inirida. Voor nadere informatie verwijs ik naar het verslag van deze reis dat staat vermeld op het NVC-web.

Biotopen in de Rio Madeira

Wie bezig is een reis naar de tropen voor te bereiden, heeft vaak de vreemdste voorstellingen en de merkwaardigste verwachtingen en slechts zelden komen die overeen met hetgeen men uiteindelijk ter plaatse aantreft. Toen ik mijnMadeira-reis naar Brazilië voorbereidde, wist ik niet wat mij daar te wachten stond. Mij was echter wel duidelijk geworden dat ik door het stroomgebied van een witwaterrivier zou reizen en die gedachte bereidde mij (Uwe Werner) zorgen. 

De echte Coptodon deckerti (Michel Keijman)

In het jaar 2007 stond ik andermaal op de oever van Lake Ejagham, een op een krater gelijkend meer dat is gelegen in zuidwestelijk Kameroen (dicht bij Nigeria). Het blauwe water ervan lag te schitteren in de zon en ik verheugde mij dan ook op een weerzien met de cichlidensoort die wij nu kennen als Coptodon deckerti. Toen ik een blik wierp op het onderwaterlandschap zag ik een zacht glooiende oever waarop zich een dikke laag sediment had afgezet. Uit die laag staken veel in het water gevallen bomen en takken omhoog, maar ik zag in het oeverbereik weinig stenen en rotsblokken.

Leticia (Colombia) 2012

Een reisverslag door Ernst van Genne en Johan Egberts

Twee andere reizen naar Zambia (door: Hans van Heusden)

In mijn eerdere artikel over Zambia heb ik al eens gesproken over de ontdekking van maar liefst vier nieuwe cichlidensoorten. In dat reisverslag, de desbetreffende trip vond plaats in 2011, heb ik eveneens gesproken over een onbekende cichlide die volgens bepaalde geruchten zou voorkomen in de Luongo. Het zou daarbij gaan om een soort die een grote gelijkenis werd toegedicht met vertegenwoordigers van het geslacht Julidochromis.

Pagina's