Zuid-Amerika

Een Canoe nabij Rio Vaupes Colombia

Een biottoopflimpje van een Canoe nabij Rio Vaupes, Colombia gemaakt door Ernst van Genne met een onderwaterdrone.

Een Canoe nabij Rio Vaupes Colombia

Een impressie van een Canoe nabij Rio Vaupes Colombia gemaakt door Ernst van Genne die zijn onderwaterdrone uitprobeert.

Broedzorg Ivanacara adoketa

Diverse fragmenten uit de broedzorg van Ivanacara adoketa in het aquarium van Ernst van Genne. Meer informatie over deze prachtige dwergcichlide vind u in Cichlidae 46-1   lees meer

Gymnogeophagus balzanii, (PERUGIA,...

Met zijn zijdelings samengedrukte, hoge, gedrongen lichaam is Gymnogeophagus balzanii een bijzondere verschijning. Ondanks dat G. balzanii de typesoort is voor het geslacht Gymnogeophagus, onderscheidt zij zich met dit atypische uiterlijk duidelijk van...

lees meer

Gymnogeophagus balzanii, (PERUGIA,...

Gymnogeophagus balzanii vastgelegd door Laurent van Obbergen. lees meer

Kronoheros umbriferus (MEEK & H...

Kronoheros umbriferus is een monotypische soort. Het geslacht Kronoheros wordt gekenmerkt door een piscivore craniale  morfologie en voorouderlijke ...

lees meer

Uaru amphiacanthoides

Uaru amphiacanthoides vastgelegd door Laurent van Obbergen.   lees meer

Acarichthys heckelii

Een van de mooiere soorten onder de Zuid-Amerikaanse aardeters is toch wel de A. heckelii. Met zijn sierlijke verlengde zachte vinstralen een elegante vis, welke wel ietwat gevoelig is voor waterwaarden. De foto's zijn van Marc Meijers, die deze dieren heeft verzorgd in zijn aquarium.

WAARNEMINGEN IN DE HABITATS VAN PTE...

Een aquarium waarin siervissen langdurig en succesvol gehouden moeten worden, behoort soortvriendelijk te zijn ingericht, zeker wanneer de dieren zich ook moeten voortplanten. Voordat men kan beginnen met het in gereedheid brengen van een bak waarin een bepaalde vissoor... lees meer

Geophagus santosi

Geophagus santosi onderscheidt zich van alle andere soorten van de "brasiliensis"-groep door het hebben van blauwe strepen parallel aan de dorsale- en anale vinstralen op hun langste delen. Geophagus multiocellus en G. santosi behoren...

lees meer

Pagina's