Drie nieuw beschreven soorten Haplochromis uit het Edwardmeer.

 

Het grijpen van ecologische kansen: niet één maar vijf pedofage soorten van Haplochromis (Teleostei: Cichlidae) in het Lake Edward-systeem

Auteurs: N. Vranken, M. Van Steenberge  enJ. Snoeks

Samenvatting van het artikel:

Het Lake Edward-systeem in Oost-Centraal-Afrika, welke bestaat uit de meren Edward en George en de bijbehorende rivieren, is het leefgebied van een soorten-verzameling van endemische haplochromine-cichliden. Momenteel zijn 36 van deze soorten formeel beschreven, terwijl geschat wordt dat het systeem in totaal 60 soorten kan bevatten. Deze nauw verwante haplochromine cichliden zijn morfologisch en ecologisch zeer divers en zijn in veel gespecialiseerde trofische niches vertegenwoordigd. Pedofagie is het eten van eieren en larven. In Haplochromis stelen de meeste pedofagen jongen en eieren uit de mondholte van muilbroedende vrouwelijke cichliden. Tot nu toe is een formeel beschreven soort met dit dieet bekend uit het systeem van Lake Edward: Haplochromis taurinus. De auteurs voerden een morfometrische revisie uit van alle soorten Haplochromis vanuit dit systeem met een morfologie die een pedofaag dieet suggereert: lange "orale" kaken (mond) met kleine tanden. Achtenzestig exemplaren werden bestudeerd door 28 metingen en 20 tellingen te doen en maagwaarnemingen te verrichten. We ontdekten dat H. paradoxus ook een dieet met eieren en jonge vissen had. Onze analyses onthulden verder de aanwezigheid van drie nieuwe soorten: H. gracilifur, H. molossus, en H. relictidens. Alle vijf deze soorten werden beschreven of opnieuw beschreven.

Helaas betreft het geen open access artikel en kunnen wij het niet met u delen.

Vertaald door: Johan Verheesen