Enkele pelagisch levende Haplochromine cichliden uit het Edwardmeer beschreven

Door het beperkt aantal onderzoeken naar het pelagische leven in het Edwardmeer, was er niet zoveel bekend en werd er slechts één pelagisch levende cichlide waargenomen, Haplochromis pappenheimi, een cichlide met een zoöplanktivoor dieet. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat er naast H. pappenheimi nog 2 tot dan voor de wetenschap nog onbekende soorten aanwezig zijn die er een pelagisch bestaan op nahouden. Vranken et. al. 2023 hebben 2 nieuwe soorten beschreven, teweten H. pelagicus sp. nov, en H. aureus sp. nov. Daarnaast is ook de onlangs beschreven rover Haplochromis latifrons Vranken et al. 2022, in dit onderzoek ook pelagisch aangetroffen. 

Bij H. pelagicus verwijst de naam naar het pelagische leven van deze soort. Het betreft een insectivoor, zo blijkt uit maagonderzoek bij 5 exemplaren, waarbij insectelarven, poppen, en volwassen insecten werden aangetroffen. Daarnaast werden copepoden (watervlooien etc.) gevonden. H. aureus heeft de naam te danken aan de gele bek, wangen en borst bij dominante mannen. Ook H. aureus betreft een insectivoor. Ook bij deze soort werden 5 exemplaren onderzocht en werden er insectelarven en vliegende mieren aangetroffen. 

Bron: https://link.springer.com/article/10.1007/s10750-023-05246-y