Jabarichromis, een nieuw monotypisch geslacht uit het Tanganjikameer

Foto: Adrian Indermaur

Onlangs is er een artikel verschenen in het tijdschrift Zootaxa (5410(3):434-450),  waarin Anja Haefeli, Frederic D.B. Schedel, Fabrizia Ronco, Adrian Indermaur en Walter Salzburger de nieuwe soort Jabarichromis pfefferi beschrijven, waarbij het gaat om een nieuw beschreven monotypisch geslacht Jabarichromis, en wordt zoals eerdere fylogenetische studies al eerder hebben aangetoond, deze soort opnieuw gekoppeld aan de stam Tropheini.

Daar waar onze kennis van de evolutionare geschiedenis van de cichliden van het Tanganjikameer in de afgelopen decennia enorm vooruitgegaan is, heeft hun taxonomie veel minder aandacht gekregen, ondanks dat fylogenetische studies vele taxonomische misplaatsingen heeft onthuld. Een duidelijk voorbeeld hiervoor is het geslacht Gnatochromis, welke 2 ver verwante soorten omvat, die tot 2 verschillende stammen behoren. Door een uitgebreide taxonbemonstering, waarvoor 587 exemplaren uit 63 taxa gebruikt zijn, is er een enorme verzameling van gegevens verkregen, die gezorgd hebben voor een herziening in taxonomische waarde, en er nu een nieuw monotypisch geslacht benoemd is, te weten Jabarichromis gen. nov. voor "Gnathochromis" pfefferi, welke zoals al eerder vermeld gekoppeld wordt aan de stam Tropheini, nadat het gescheiden is van de typesoort Gnatochromis permaxillaris. Als gevolg van deze wijziging wordt het geslacht Gnatochromis, welke tot de stam Limnochromini behoort, monofyletisch.

Bron: https://mapress.com/zt/article/view/zootaxa.5410.3.10