Pseudotropheus likomae, een nieuw beschreven mbuna uit het Malawimeer

Op 4 januari 2024 is er een nieuw artikel verschenen waarin Ad Konings,Jay Stauffer jr. en Torin A. Miller een nieuwe soort beschrijven, Pseudotropheus likomae, die eerder bekend was als Pseudotropheus livingstonii "likoma". Deze soort wordt endemisch aangetroffen bij het eiland Likoma in het Malawimeer. P. likomae en P. livingstonii zijn nauw verwant, maar de laatstgenoemde mist gedurende de gehele levensfase, enige sporen van horizontale strepen in een melanine-patroon, terwijl P. likomae een mid-laterale en dorso laterale streep heeft, waarmee laatstgenoemde zich onderscheidt van alle zandbewonende mbuna. P. likomae is, zoals met vele overschotten van vangsten van ook andere soorten ook wel gedaan werd, zo'n 40 jaar geleden uitgezet bij Thumbi West, waar zij ook samen met P. livingstonii leefden, zonder dat dit ooit geleid heeft tot enige vorm van hybridisatie.

Foto: Larry Johnson

Bron: DOI: 10.11646/zootaxa.5399.2.7