Verschillende ondersoorten of fenotypische plasticiteit? Een geometrische morfometrische en moleculaire analyse van de variabiliteit van de Mayan cichlide Mayaheros urophthalmus in Yucatan

Foto: John de Lange

Op 10 mei 2018 is er een artikel gepubliceerd door Javier Barrientos-Villalobos, Juan J. Schmitter-Soto, and Alejandro J. Espinosa de los Monteros, leden van the American Society of Ichthyologists and Herpetologists

De Mayan cichlide (Mayaheros urophthalmus) wordt doorgaans beschouwd als een complex van 18 ondersoorten, waarvan de meeste endemisch zijn voor het schiereiland Yucatán en werden gediagnosticeerd door fenetische analyses op basis van de traditionele morfometrie en het kleurenpatroon. Morfologische verschillen kunnen echter eerder te wijten zijn aan omgevingscondities dan aan taxonomisch bijzondere kenmerken. We evalueerden, door middel van een geometrische morfometrische analyse, twee hypotheses voor vormverschillen in 20 natuurlijke populaties van M. urophthalmus, waaronder vijf ondersoorten die recentelijk tot de soortstatus waren verheven: M. alborus, M. cienagae, M. conchitae, M. mayorum, en M. zebra. De geografische spreiding en drie soorten watermilieus (rivier, lagune of vijver en Cenote (waterbevattende grot of poel in Yucatán) ) werden gebruikt als classificerende variabelen. Bovendien toonde een moleculaire analyse van twee aaneengeschakelde fragmenten van mitochondriaal DNA (mtDNA), cytochroom b (cytb) en cytochrome oxidase subeenheid I (COI) genetische differentiatie tussen sommige populaties (FST = 0,36). Terwijl de geometrische morfometrische analyse significante verschillen aantoonde tussen alle aquatische omgevingen, zijn patronen van lichaamsvorm van M. urophthalmus meer consistent met ecofenotypische variatie dan met genetische differentiatie als gevolg van geografische isolatie door afstand. Wij denken dat er momenteel geen bewijs is voor het verhogen van de traditioneel erkende ondersoorten van M. urophthalmus tot het soortniveau.

Bron: http://www.bioone.org/doi/abs/10.1643/CI-17-657

Vertaald door: Johan Verheesen