Biotoop Nakantenga

Nakantenga is het grootste van de drie eilandjes die de Maleri eilenaden groep vormen. De andere eilanden zijn Maleri en Nankoma.