Overzicht Algemeen

De juiste naam van de Groene Discus

Als vervolg op een eerder artikel uit 2008 bespreekt Willem Heijns nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de naamgeving van de Groene Discus. Het blijkt dat het volgen van de regels op dit gebied (de International Code for Zoological Nomenclature) niet zo eenvoudig is als het soms lijkt. Het... lees meer

Modern Cichlidenaquarium, deel 2

Deel 2: Keuze herkomst, Suriname door J.G. ‘t Hooft De praktijk In het eerste deel van deze serie werd een algemeen overzicht gegeven van wat de cichlidenliefhebber zich aan kennis moet verwerven om inderdaad met succes eenaquarium voor cichliden in te richten, dat zowel voldoening geeft aan... lees meer

Modern Cichlidenaquarium, deel 1

Deel 1: Aquarium en water door: J.G. 't Hooft Dit is deel 1 van een serie, die vooral voor startende cichlidenliefhebbers waardevol kan zijn. Inleiding In een ver verleden, heb ik eens voor de NVC speciaal voor beginners een boekje geschreven (brochure is misschien meer op zijn plaats) dat als... lees meer

Fylogenetica - Theorie en Doe-Het-Z...

Tekst en figuren: Melchior de Bruin Foto's: Bart Jansen & Mark Ros   Fylogenetica (Phylogenetics) Het is de laatste tijd erg druk in de wereld van de cichliden-naamgeving. Soorten verdwijnen omdat ze tóch hetzelfde blijken te zijn als een zustersoort. Andere soorten krijgen toch... lees meer

Euthanasie / dodingsmethoden / dode...

Hoe vervelend ook, soms kan een vis beter uit zijn lijden verlost worden. Er doen verschillende verhalen de ronde over de methoden daarvoor, hieronder wat wel en niet kan. Voor de duidelijkheid: onderstaande tekst is géén mening. Er circuleert over het internet door een dierenarts... lees meer

Een fossiele soortenzwerm

door: Jelle W.F. Reumer Dit artikel is eerder verschenen in het NRC Handelsblad en geschreven door Jelle W.F. Reumer, directeur van het Natuurmuseum Rotterdam. Cichliden vormen met meer dan 1300 soorten een grote vissenfamilie. Verreweg de meeste soorten zijn te vinden in het Oostafrikaanse... lees meer

Eenvoudige aquariumstelling

door: Bart Jansen Enige tijd geleden kwam er in huis een kleine kamer beschikbaar voor viskweekactiviteiten. Al snel werd duidelijk dat hoogbouw qua efficiëntie de beste optie was: er moest een aquariumstelling komen. De ruimte was echter niet erg geschikt om een pasklare stelling te plaatsen... lees meer

Blauwe alg vs. groene alg

Blauwalg vs. groene alg - over evenwichten in algenpopulaties Melchior de Bruin Samenvatting Al decennia lang teistert blauwalg vele aquariumliefhebbers. Soms is het een tijdelijk ongemak, maar regelmatig vormt blauwalg een langdurig probleem in aquaria. Er is al veel geschreven over het bestrijden... lees meer

Inleiding aquariumfotografie

Tekst: T. van Elst Dit artikel is af en toe vrij technisch, maar ik ben van oordeel dat de kennis van de theorie van wezenlijk belang is om goed foto's te maken met een digitale camera...  Digitaal of film Fotografie is het creëren van beelden met behulp van licht. Dit gebeurt door het... lees meer

Pagina's