Terminale taxa

Terminale taxa; een clade, soort of afstamming die verschijnt aan het uiteinde van een fylogenetische boom. Terminale taxa kunnen bestaand of uitgestorven zijn. De engelse benaming is terminal taxon.