Microfaag

Een microfaag is een dier welke leeft van micro-organismen. Oreochromis amphimelas is zo'n cichlide die er een microfaag dieet op na houdt.