polyfyletisch

Polyfyletisch - een geslacht die soorten bevat die niet allemaal van eenzelfde voorvader afstammen. Pseudotropheus is zo'n polyfyletisch geslacht, waarin soorten geplaatst worden die nog een nader onderzoek behoeven voordat zij in een definitief geslacht ondergebracht worden.