De Steveni’s van het Malawimeer

De sedimentvrije, rotsachtige habitats van het Malawimeer worden doorgaans bewoond door grote aantallen mbuna. Voedsel, hoofdzakelijk algen, is er in overvloed aanwezig en dus moeten de dieren alleen met elkaar wedijveren om territoria. Het resultaat daarvan is dat elke vierkante meter door de één of de andere cichlide wordt bezet. De grootte van de rotsen varieert van die van een voetbal tot die van reusachtige blokken die een diameter hebben van tientallen meters. Sedimentvrije habitats zijn doorgaans gelegen op tamelijk steil aflopende hellingen aan de voet waarvan het sediment zich ophoopt, zodat het niet op de rotsen ligt. Deze opeenhopingen worden aangetroffen op de plaatsen waarop de oever minder steil wordt en overgaat in een meer zanderig bereik. De rotsen zijn onveranderlijk bedekt met een laag aufwuchs die in de ondiep gelegen habitats, relatief gezien, meer groene algen bevat.

Het gehele artikel is te lezen als u ingelogd bent

Herkomstgebied: 
Editie Cichlidae: 
Algemeen: