Hoe te komen tot een visbeschrijving

Tekst: Johan Verheesen

Een cichlidenwebsite kan niet zonder een database met alle soorten. Er zijn vele databases omtrent deze vissen op het internet te vinden in diverse talen. Echter, lang niet alle informatie in die databases klopt, of soms ontbreekt er informatie.  

Het streven van de NVC en NVCweb.nl is om voor Nederlandstalige gebieden leidend te zijn in het geven van de juiste informatie omtrent het houden, verzorgen en kweken van cichliden, alsook het beschikbaar stellen van gegevens met betrekking tot taxonomie, leefgebied, enz. 

Een van de instrumenten die daarvoor door de NVC is opgezet, is het STOPLICHT. Door middel van de kleuren groen, oranje en rood wordt aangegeven of de vis respectievelijk makkelijk, met wat meer voorwaarden of aandachtspunten, of zelfs beter niet gehouden kan worden. Voor een uitgebreide uitleg verwijs ik naar bovenstaande link.

Om te kunnen voldoen aan het voornemen zoals hierboven geschetst, is het zaak dat de gegevens die verwerkt worden in een visbeschrijving getoetst zijn aan boeken, tijdschriften en wetenschappelijke literatuur. Om zelf de meest betrouwbare website te zijn zal de informatie niet bij andere websites vandaan moeten komen, behoudens Cichlidae.com en Fishbase.org, die beide wel als betrouwbaar mogen worden beschouwd. Weet je echter zelf onvoldoende over hoe een bepaalde vis zich gedraagt in een aquarium, dan mag je natuurlijk wel uitgaan van andermans ervaringen. Daarvoor kan je dus wel terecht bij andere media. Neem het echter niet klakkeloos over. Kijk wat meerdere websites zeggen over gedrag of andere zaken die in literatuur vaak lastig te vinden zijn.  

Houdt altijd rekening met copyright. Neem geen hele stukken tekst over, maar probeer de informatie in je eigen woorden te plaatsen, en altijd een bron te vermelden. Bij een enkele uitzondering, als het niet anders kan, mag je wel een enkel zinnetje "letterlijk" overnemen, maar alleen als er geen andere manier is om de informatie op te schrijven. 

Wetenschappelijke namen altijd in Italic, ook van planten of voedseldieren.

Als er iets is waar je niet uitkomt, dan kan je dit natuurlijk altijd open laten en aangeven bij de webredactie, die dit dan graag verder voor je aanvult.

Hieronder zal ik de velden van de visbeschrijving doornemen.

Titel

Naam van de  cichlide en naam van de auteur van de eerstbeschrijving. Deze is eenvoudig vanuit fishbase.org te kopieren. Vanwege uniformiteit is het wel wenselijk dat de naam van de auteur in hoofdletters geschreven wordt. Als de vis nog niet officieel beschreven is, dan wordt hier ook geen auteur vermeld.

Colofon

In dit veld geef je aan wie de auteur is van de visbeschrijving en wie de foto('s) gemaakt heeft. Tekst: ................  Foto('s): ..................

Foto

De afbeelding moet duidelijk zijn en mag niet voorzien zijn van een watermerk. Er kunnen ook meerdere foto's onder elkaar geplaatst worden. Natuurlijk wel aan bronvermelding doen. 

Etymologie

Voor de etymologie zijn er diverse mogelijkheden. Bij Fishbase.org, Cichlidae.com en bij http://aquavisie.retry.org/Database/Etymologie/Etymologie_A.html is hierover veel te vinden. Er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkheden om deze te achterhalen. Als je er niet uitkomt, dan is er altijd nog onze vraagbaak Martin Geerts, die je hier graag mee helpt.

Referentie

Deze is eenvoudig over te nemen vanuit Fishbase.org. Neem hiervoor de gegevens van de "main reference" over.

Synoniemen

Deze zijn ook eenvoudig over te nemen vanuit Fishbase.org of Cichlidae.com 

Literatuur

Hier is ruimte om je bronnen te vermelden. Dit kunnen dus boeken, tijdschriften, wetenschappelijke artikelen of websites zijn.

Beschrijving

In dit veld wordt de beschrijving gedaan zoals kleur, verschil tussen man en vrouw, lengte, geografische verschillen, en dergelijke. 

Verspreiding

Hier wordt wat specifieker aangegeven waar de vis zoal voorkomt, of deze voor dat gebied endemisch is, eventueel de diepte waarop het dier daar leeft e.d. 

Gedrag

Dit kan gaan over het gedrag in de vrije natuur en/of het gedrag in het aquarium.

Voedsel

Hier kan de voedselbehoefte van het dier besproken worden. Wat wordt gegeten in de vrije natuur en wat voert men het best in het aquarium.

Kweek

Als er meer bekend is over het kweken met de vis, dan kan dat hier worden vermeld.

Aquarium

In dit veld wordt aangegeven aan welke criteria je aquarium moet voldoen om de vis onder goede omstandigheden te kunnen houden.

Stoplicht

Het stoplicht is eerder in dit artikel al wat besproken. De voorwaarden om tot een bepaald advies te komen mbt het stoplicht zijn te vinden in het artikel Leeswijzer Stoplicht

 

Herkomstgebied: