Cichliden in de wetenschap (Cichlidae 41-3) door Thijs Janzen

In deze rubriek zou ik graag regelmatig rapporteren over de laatste ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de wetenschap aangaande cichliden. Het complexe karakter en de hoge diversiteit aan soorten maken cichliden niet alleen tot interessante dieren om thuis te houden, maar zij verheffen deze vissen ook tot een interessant onderzoeksonderwerp. Ik ben zelf wetenschapper van beroep (op het moment van schrijven verbonden aan het Max-Planck Instituut te Plön, Duitsland), en via mijn onderzoek kom ik regelmatig in aanraking met cichliden (zie ook mijn artikel in de Cichlidae van februari 2014). Lang niet alle publicaties over cichliden zijn algemeen toegankelijk en vaak zijn zij ook zeer technisch van aard. In deze rubriek zal ik proberen om alles zo begrijpelijk mogelijk te maken, zodat we allen kunnen meegenieten van de laatste ontwikkelingen op onderzoeksgebied. 

Het DNA van Tanganjikacichliden 

In een recent artikel (februari 2015), gepubliceerd in het blad Molecular Phylogenetics and Evolution kijken Meyer (Britta, niet Axel) en co-auteurs naar de vraag hoe genetische informatie ons kan informeren over de taxonomie van Tanganjikacichliden. 

Het hele artikel is te lezen als je ingelogd bent

Algemeen: