Abiotische factor

Een abiotische factor is binnen de ecologie de term voor een externe milieufactor die geen biologische oorsprong heeft. Dit in tegenstelling tot biotische factoren (organismen).

Voorbeelden van een abiotische factor zijn factoren als gevolg van:

Klimaat - neerslag, temperatuur, windsterkte en windrichting, e.d.

Bodem - grondsoort, grondwaterstand, zuurtegraad, reliëf, e.d.

Water - temperatuur, zoutgehalte, waterdiepte, helderheid, golfhoogte, e.d.

 

Cichlidae 40-1