Anaërobe micro-organismen

Anaërobe micro-organismen gebruiken geen zuurstof om energie op te wekken en kunnen zelfs worden gedood door zuurstof. Anaëroob betekent 'zonder lucht plaatsvindend of kunnen leven', waarbij met "lucht" zuurstof bedoeld wordt. Bacteriën die rotting veroorzaken zijn een bekend voorbeeld van anaërobe micro-organismen. De producten die bij rotting vrijkomen zijn veelal giftig. De belangrijke bacteriën die in het aquarium ammonium omzetten in nitriet en vervolgens nitraat (de nitrificerende bacteriën) zijn een bekend voorbeeld van aërobe micro-organismen.

Het tegengestelde van anaërobe micro-organismen zijn aërobe micro-organismen: deze hebben zuurstof nodig hebben om te overleven. Een tussenvorm zijn de facultatief anaërobe micro-organismen; deze hebben een verlaagde zuurstofspanning nodig om optimaal te functioneren.