Apomorfie

Apomorfie is een begrip uit de fylogenie. Het duidt een eigenschap aan die bij een individu aanwezig is, maar die bij de ouders nog niet aanwezig was. Het gaat dus om een nieuw kenmerk.