Assortatief paren

Assortatief paren: paren met individuen die behoren tot dezelfde groep (populatie, soort, type).