Biotoop

Een biotoop is een gebied binnen een habitat met gelijke omgevingsfactoren.

Enkele voorbeelden van biotopen zijn: rotsgebied, rots-zand overgang, zand, slakkenkerkhoven en brandingszone. Als het een rivier betreft kan bijvoorbeeld gesproken worden van een snelstromend ondiep biotoop.

Rotsbiotoop bij Likoma, Malawimeer  foto: Peter Hofman