Biparentale muilbroeder

Bij biparentale muilbroeders nemen beide ouderdieren deel aan de muilbroedzorg. Het eerste deel van de broedperiode wordt doorgaans verzorgd door de vrouw. Daarna krijgen de larven de muilbroedzorg zowel van de man als de vrouw. Als de juvenielen te groot worden om in de muil van één ouder te verblijven, is het mogelijk dat beide ouders tegelijkertijd de zorg op zich nemen en worden de juvenielen verdeeld.

Deze video laat biparentaal muilbroeden zien bij Geophagus pindare.

http://www.youtube.com/watch?v=TrwixnfxmVU