Clade

Een Clade is een schematische weergave van een groep organismen die allen afstammen van een bepaalde gemeenschappelijke evolutionaire voorouder, plus die voorouder zelf.