Craniaal

Craniaal (vanuit het latijn; cranium, schedel) is de plaatsaanduiding van een lichaamsonderdeel op de romp aan de kant van het hoofd. Het tegenovergestelde van craniaal is caudaal.