Cytochroom-b gen

Cytochroom b/b6 is de belangrijkste subunit (eiwit dat onderdeel uitmaakt van een eiwitcomplex) van de transmembrane eiwitcomplexen cytochroom bc1 en cytochroom b6f. Daarnaast wordt de term ook vaak gebruikt om een specifiek deel van het mitochondriaal DNA mee aan te duiden dat wordt gebruikt in de populatiegenetica en de fylogenie.