Determineren

Determineren of determinatie  is in de biologie het 'op naam brengen' van een planten- of diersoort, dat wil zeggen identificeren, of bepalen tot welke soort een bepaald exemplaar behoort.