Detritus

Detritus is afkomstig uit het Latijn en betekent afval. Detritus is een verzamelnaam voor kleine stukjes organisch materiaal afkomstig van afgestorven planten en dieren.

Detritus vormt voor bepaalde groepen van dierlijke organismen een belangrijk voedselbestanddeel.  Zij worden hierom ook wel detritusvoeders, detrivoor of detritivoor genoemd.
 
Bekende groepen die zich voeden met detritus zijn op land: Bacteriën, Maden, insektenlarven.
In zee zijn dit schaaldieren, stekelhuidigen in hun larvale stadium en weekdieren (ook in zoet water). 

De engelse term voor detritus is "debris".

Een bekende detrivoor in onze omgeving is de kelderpissebed. (Oniscus asellus)

Ook onder cichliden zijn er detritus-eters. Tilapia ruweti voedt zich o.a. met detritus.
Foto: Joop Clement