Dispersie

Dispersie heeft betrekking op bewegen en verspreiding. Er is sprake van dispersie als het organisme zich naar een andere populatie, locatie of habitat begeeft. Hierbij kan de vorm van het organisme verschillen, bijvoorbeeld als adult, ei of plantendeel.
Er kunnen diverse redenen zijn waarom organismen zich verspreiden.

- vermijden van inteelt

- voedselconcurrentie

- ontsnappen aan niet biotische omstandigheden zoals voedselschaarste, predatoren, ziektekiemen en parasieten

- ontsnappen aan ongunstige abiotische omstandigheden bijvoorbeeld bij calamiteiten zoals droogval en lozing van giftige stoffen.

Een voorbeeld van dispersie: de zaden van de paardenbloem die door de wind verplaatst worden.

Bloemvruchten

Zaden van de paardebloem