DNA

Deoxyribo Nucleic Acid, of te wel desoxyribonucleïnezuur, opslagstof van de genetische informatie in de celkern; een lang spiraalvormig lint samengesteld uit vier verschillende bouwstenen (nucleotiden) waarvan de volgorde de genetische code aangeeft.

 

Afbeelding: wikipedia