Ecosysteem

Een ecosysteem omvat alles dat bijdraagt aan het in stand houden van het leven binnen dit systeem. Een ecosysteem is niet alleen de samenleving van organismen (planten, dieren en micro-organismen) binnen een bepaalde leefomgeving. Het is vooral ook de uitwisseling van materie en energie tussen de organismen onderling en tussen het leven en de niet-levende omgeving: bodem, water en lucht.

Voorbeelden van een ecosysteem zijn een bos, koraalrif, meren, grasland.

Koraalrif bij het eiland Mindoro, Sabang, Fillipijnen  Foto: Peter Hofman