Ectodini

Ectodini is een tribus van cichliden die endemisch zijn voor het Tanganyika-meer. De meeste geslachten in deze tribus zijn monotypisch. Deze vissen vertonen uiteenlopende morfologie en gedrag en de stam omvat taxa die in zandige, modderige en rotsachtige habitats leven. Ze leven in de benthische zone.