Faryngeale kaken

Faryngeale kaken oftewel keelkaken, bevinden zich in keelholte van de vis. Deze keelkaken zijn niet zichtbaar van buitenaf. De keelkaken bevinden zich achter in de mondholte vlak voor de slokdarm. Faryngeale kaken hebben als functie het transporten van het opgenomen voedsel naar de slokdarm. Dit gebeurt door de cyclische voor- en achterwaartse bewegingen van deze kaken, die ervoor zorgen dat het voedsel voortgeduwd wordt. 
Tijdens de evolutie van de baars naar de cichlide hebben er  een drietal veranderingen plaatsgevonden in de betande kiewbogen. Een van deze veranderingen betreft het vergroeien van de onderste twee kiewboogkaken tot een hechte beenplaat, begroeid met tandjes, ook wel faryngeale tanden genoemd. De bovenste beenplaatjes zijn ook voor een deel met elkaar vergroeid. Hierbij ontstond een gewricht met de schedelbasis, waardoor de beenplaatjes onder een bepaalde hoek kunnen draaien. De derde verandering betrof de verlengde aanhechtingsplaats van een aantal spieren, met als functie om naast een schuivende beweging ook een drukkende kracht uit te kunnen oefenen.  Door deze veranderingen is de cichlide in staat om met de faryngeale kaken het voedsel te vermalen alvorens het in de slokdarm terecht komt.