Fenotypische plasticiteit

Fenotypische plasticiteit is de mogelijkheid van een organisme om zijn fenotype te veranderen als reactie op omgevingsfactoren. In sommige gevallen kan deze plasticiteit dramatische verschillen tot gevolg hebben in het uiterlijk van een organisme.