Fluviatiel

Fluviatiel komt vanuit het latijn flu - vi - a` tiel en heeft betrekking op rivieren.

Fluviatiele cichliden komen voor in stromend water. 

Een voorbeeld van een fluviatiele cichlide is Oreochromis jipe, die o.a voorkomt in het stroomgebied van de Pangani.

Oreochromis jipe man, foto: Hans van Heusden