Foerageren

Foerageren is een term die gebruikt wordt voor het herhalend zoeken en vinden van voedsel door dieren. Als dieren regelmatig een bepaald gebied gebruiken om zich te voeden, dan spreekt men van een foerageergebied.