Fylogenetische boom

Een fylogenetische boom geeft grafisch weer hoe verschillende taxa verwant zijn.
Dit gebeurt door middel van een schema dat de evolutionaire geschiedenis van een bepaalde groep verwante biologische soorten weergeeft.