Fytoplankton

Fytoplankton is een verzamelnaam voor uit vrij in het water zwevend, microscopisch klein, plantaardig materiaal. De concentratie en soort van deze organismen bepalen mede de ecologische kwaliteit van het water.
Door middel van fotosynthese is het fytoplankton in staat om kooldioxide om te zetten in organisch materiaal (biomassa). Daarmee wordt de basis gelegd voor de voedselketen in zoet water en in de zee. Fytoplankton is een belangrijke voedselbron voor allerlei dieren. Daarnaast produceert fytoplankton zo'n 70% van de zuurstof in de atmosfeer.

File:Haeckel Diatomea.jpg

Een belangrijke groep algen voor fytoplankton zijn de Diatomeeën.

Afbeelding: wikipedia