Genotype

Het genotype is in de biologie de verzameling eigenschappen van het individu die is geërfd van beide ouders. Deze verzameling van eigenschappen ligt eigenlijk in de chromosomen,  langgerekte dunne draden die voor een groot deel bestaan uit DNA.
De stof DNA bevat de informatie voor je erfelijke eigenschappen. Het DNA in de chromosomen in één enkele celkern bezit alle informatie over al je erfelijke eigenschappen. Die informatie noem je het genotype.

 

Onderstaande afbeelding laat de chromosomen van een mens zien.

Afbeelding: Wikipedia