Geomorfologie

Geomorfologie is de wetenschap die de vormen van het aardoppervlak en de processen die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld bestudeert.

Onder Geomorfologische evolutie verstaan we de ontwikkeling die het aardoppervlak heeft ondergaan door ecologische processen al dan niet beïnvloed door menselijk handelen.

 

Cichlidae 39-3, blz 20