Habitat

Habitat komt vanuit het Latijn en betekent "bewoond".  Het is het natuurlijk woongebied van een organisme of levensgemeenschap. De factoren van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, groeien en voortplanten.

Een synoniem dat je kan gebruiken voor Habitat is leefgebied of leefomgeving. Habitat moet zeker niet verward worden met het begrip biotoop. Een biotoop beschrijft het geografische gebied waar een organisme leeft, terwijl een habitat uitgaat van de biotische en abiotische eisen van een organisme.