Holotype

Het holotype is het unieke voorbeeld (exemplaar of illustratie) van een organisme, dat genoemd of aangewezen wordt in de oorspronkelijke beschrijving van het taxon. Een holotype hoeft niet noodzakelijk typerend voor een taxon te zijn, hoewel dat idealiter zo zou moeten zijn.
Een holotype hoort te worden bewaard op een publieke plaats, zoals bijvoorbeeld een museum.
 

Holotype ellioti

Holotype Thorichthys ellioti