Huidsecretie

Onder huidsecretie verstaat men afscheiding van nuttige stoffen via de huid. Bij cichliden is de huidsecretie het meest bekend bij discusvissen. De ouders scheiden een voedzame stof af via de huid die door de juvenielen gegeten wordt. 
De tegenstelling voor secretie is excretie. Excretie staat voor afscheiding van schadelijke stoffen.

 huidsecretie_Pieter_Bregman_1.jpg
Foto: Pieter Bregman